Centrala de Achiziții

Identificarea periodică a provocărilor cu care se confruntă cei mai mulți dintre membri clusterului.

Căutarea de soluții eficiente pentru problemele comune, prin identificarea de furnizori.

Oferirea unei voci puternice prin reprezentarea tuturor membrilor CMT în demararea unor negocieri directe cu furnizori.

CONTRIBUȚIA CMT

Centralizarea nevoilor exprimate de membrii CMT în chestionare, vizite de lucru, ședințe, întâlniri și organizarea lor în funcție de priorități.

Organizarea a minim două consultări anuale pentru validarea nevoilor prioritare identificate de echipa de management CMT. În cadrul întâlnirilor de tip „Inovare pentru Business” se analizează nevoile identificate împreună cu reprezentanții firmelor membre CMT și se stabilește planul de acțiune.

ACTIVITĂȚI

Prin CENTRALA DE ACHIZIȚII, echipa de management CMT a finalizat deja cu succes două runde de negociere a reducerilor la electricitate.

În 2020, s-a demarat o centralizare a producției de deșeuri, pe tipuri și categorii, pentru a demara o negociere comună de reciclare.

De asemenea, este analizată o achiziție comună de transport pe paleți de marfă.

Anual, un număr tot mai mare de membrii CMT se alătură proiectului.

REZULTATE

Scăderea costurilor individuale la achitarea facturilor pentru diverse servicii.

Consolidarea încrederii în puterea și importanța colaborării în cadrul clusterului, pentru rezolvarea provocărilor comune și pentru dezvoltarea industriei pe termen lung.

EFECTE

Economii la bugetul firmelor sau entităților membre CMT, care pot fi reinvestite spre proiecte de dezvoltare, extindere și diversificare a producției, internaționalizare etc.

Contribuție la protejarea mediului, printr-o atenție sporită la consumul și distribuția de resurse, cât și la amprenta de carbon sau emisiile de gaze ale utilajelor.

IMPACT (estimat)