Servicii

Activitățile clusterului din fiecare an sunt propuse de echipa de management, în funcție de nevoile și prioritățile exprimate de membrii CMT, în special de către firme. Pe lângă validarea din partea celor peste 80 de membri actuali, echipa de management a clusterului este certificată cu Gold Label de organismul european de evaluare a clusterelor, ESCA – European Secretariat for Cluster Analysis pentru „servicii de consultanță în managementul structurilor de sprijin în afaceri privind domeniul industriei mobilei – management de cluster”.

Cluster Mobilier Transilvan este membru fondator al Consorțiului Clusterelor din Transilvania de Nord (organizați în Asociația „Smart Trasylvania”), este parte a Asociației Clusterelor din România – CLUSTERO și activează în multiple rețele și platforme naționale și internaționale, precum ECCP – European Cluster Collaboration Platform  și FWCPThe Furniture and Woodworking Cluster partnership .

Ce poate face Cluster Mobilier Transilvan pentru membri?

 • Formare și specializare pentru angajații din lanțul de valoare al industriei de mobilier;
 • Contribuim la diminuarea de costuri pentru membrii clusterului prin negocieri comune la achiziții de interes general;
 • Oferim acces la laboratoare specializate și furnizăm servicii suport pentru dezvoltare și testare de produse noi;
 • Acces în programele și proiectele clusterului: Gate for Export, Cluj – Future of Work, Centrala de achiziții, Inginerii de mâine în industria mobilei etc;
 • Facilităm și atragem fonduri nerambursabile pentru proiecte de cercetare, dezvoltare, inovare, afaceri noi, internaționalizare și/sau investiții;
 • Oportunități de conectare și schimb de bune practici între membrii clusterului, precum evenimente de tip „Ziua porților deschise”;
 • Susținem dezvoltarea de parteneriate internaționale, relații comerciale sau transfer de tehnologii;
 • Inițiem și susținem propuneri de politici publice în interesul membrilor clusterului; oferim reprezentativitate pentru provocările comune ale industriei în discuții cu ministere și autorități regionale sau centrale;
 • Informări periodice pe teme de interes: apeluri de finanțare nerambursabilă, achiziții publice, evenimente de profil;
 • Acces la evenimentele organizate de cluster: Transylvanian Clusters International Conference, misiuni economice internaționale, workshop-uri, mese rotunde, întâlniri ale grupurilor de lucru;
 • Acces la canalele de comunicare ale clusterului: site, pagină oficială și grup dedicat de Facebook, baze cu date de contact ale partenerilor naționali și internaționali, bază cu date de contact ale mass-media;
 • Creșterea vizibilității membrilor activi prin promovarea pe canalele publice de comunicare ale clusterului, prin comunicate de presă sau emisiuni radio/tv.

Prin apartenența la cluster, în funcție de proiectele aflate în derulare și de implicarea membrilor, sunt acordate servicii specializate și reduceri semnificative pentru activități precum:

 • 01 Utilizarea în comun a unor infrastructuri de cercetare-dezvoltare-inovare;
 • 02 Implicarea în proiectele de cercetare-dezvoltare-inovare, cu orientare spre proiecte de dezvoltare a unor produse sau servicii;
 • 03 Participarea la misiuni economice, târguri de profil sau evenimente de tip matchmaking;
 • 04 Participarea la programe, cursuri și instruiri pentru formare profesională.
Serviciile oferite membrilor CMT sunt în conformitate cu standardele OHSAS 18001:2007, SRM 8000 și ISO 9001:2008.

Conectare directă cu experți internaționali, cercetători și antreprenori de succes la TCIC

Cluster Mobilier Transilvan organizează anual împreună cu partenerii din Consorțiul Clusterelor din Transilvania de Nord (Northern Transylvania Cluster Consortium) un eveniment internațional de amploare, la care sunt invitați ca speakeri experți de succes din industriile de top. Transylvanian Clusters International Conference – TCIC oferă contextul unor conexiuni inter-umane valoroase pentru cei care caută soluții inovatoare, schimb de experiență, conținut relevant și de interes, parteneri de afaceri sau de proiect – prin sesiunile de matchmaking, vizibilitate.

Membrii Cluster Mobilier Transilvan, Transilvania IT Cluster, Agro Transilvania Cluster, Transylvania Energy Cluster – TREC, Cluster de Industrii Creative Transilvania și Romanian New Materials Cluster au acces liber la TCIC, pe bază de invitație, dat fiind că toate aceste clustere fac parte din consorțiul organizator.

Ce zic membrii clusterului?

beneficii ale apartenenței la CMT