Consolidarea și dezvoltarea durabilă a Cluster Mobilier Transilvan

Proiectul „Consolidarea și dezvoltarea durabilă a Cluster Mobilier Transilvan” a avut scopul de a crea premisele de dezvoltare durabilă a clusterului, prin management, internaționalizare și marketing performant. Proiectul a dus la consolidarea administrativă a managementului de cluster, a favorizat creșterea cooperării între membri și a vizibilității acestora la nivel european, prin participarea la târguri naționale și internaționale de profil.

Valoarea totală a proiectului: 387.950 lei

Pe parcursul perioadei de implementare, s-a consolidat nivelul de pregătire și de performanță al managementului de cluster și, totodată, s-au creat premisele de concurare pe piața națională și internațională.

Rezultate obținute:

  • 1 plan de dezvoltare a clusterului 2013-2018
  • implementarea standardului ISO 9001:2008
  • participarea la 3 târguri internaționale și naționale
  • participarea la 3 cursuri de instruire a membrilor din echipa de management a clusterului și a unor reprezentanți ai membrilor clusterului; cursurile au fost: Time Management, Managementul performanței, Inteligență emoțională și comunicare eficientă, Vânzări dificile
  • 4 workshop-uri organizate între membri
  • participarea la 2 evenimente internaționale

Câteva dintre târgurile și evenimentele internaționale la care reprezentanții firmelor membre în cluster au participat în timpul acestui proiect: