Inginerii de mâine în industria mobilei

Foto: Facultatea de Design de Mobilier și Inginerie a Lemnului Brașov

Depistarea nevoii la nivelul membrilor clusterului de a avea angajați cu studii superioare, specializați în Design de Mobilier și Ingineria Lemnului.

Demararea unui plan de acțiune în parteneriat cu Universitatea TRANSILVANIA din Brașov, care a redeschis Facultatea de Design de Mobilier și Inginerie a Lemnului, singura cu acest profil din țară.

Achitarea a 50% din taxa de școlarizare pentru fiecare angajat al unei firme membre în CMT care se înscrie la cursurile facultății.

CONTRIBUȚIA CMT

Recrutare a angajaților din firme producătoare membre în CMT, care doresc să se specializeze și să urmeze, timp de 4 ani, la frecvență redusă, cursurile Facultății de Design de Mobilier și Inginerie a Lemnului din Brașov.

Studenții participă la cursuri în cadrul învățământului la distanță, orele sunt desfășurate lunar, doar 4 zile pe lună.

Taxa de școlarizare este susținută în proporție de 50% de Cluster.

ACTIVITĂȚI

Înmatricularea unei grupe de studenți din rândurile angajaților în firme membre CMT în anul 2018.

Înmatricularea unei grupe de  studenți din rândurile angajaților în firme membre CMT în anul 2019.

O nouă sesiune de înscrieri a fost organizată și pentru anul universitar 2020-2021.

REZULTATE

Dezvoltarea de competențe în Ingineria Lemnului pentru angajați din firme membre CMT.

Dobândirea de cunoștințe pentru dezvoltare de noi produse și design de mobilier.

S-a constatat o creștere a numărului de angajați interesați de progresul profesional, inspirați fiind de cursurile Facultății de Design de Mobilier și Inginerie a Lemnului din Brașov.

EFECTE

Sporirea numărului de angajați cu studii superioare de profil din industria mobilei transilvănene.

Creșterea nivelului de pregătire al angajaților din firmele membre CMT prin susținerea acestora în învățământul universitar cu specializare în Ingineria Lemnului.

Diversificarea gamei de produse și servicii oferite de firmele membre în cluster, ca urmare a sporirii abilităților profesionale ale angajaților.

IMPACT (estimat)