Promovarea programului educativ și atragerea de participanți din grupul țintă (studenți ai programelor de licență & masterat).

Expertiză în gestionarea proiectelor de dezvoltare și de investiții.

Asigurarea, pentru absolvenții LCDC, a unor programe de internship după terminarea programului de formare profesională și oferirea inclusiv a oportunităților de angajare (în urma finalizării programului internship-ului).

Furnizarea de materiale de papetărie (block notes, materiale de scris) pentru studenți.

CONTRIBUȚIA CMT

Diseminarea materialelor pregătite în cadrul campaniilor de promovare ale programului LCDC.

Participare la intervievarea studenților care candidează pentru înscrierea în program.

Implicare în selecția grupei de 10 studenți care urmează să participe anual la programul de formare.

Participarea în discuțiile cu ceilalți parteneri, pentru a stabili tematicile de studiu abordate anual în cele 3 module ale programului, cu o durată totală de aprox. 6 luni.

ACTIVITĂȚI

Participanții înscriși să parcurgă toate modulele programului.

Cel puțin 1 absolvent LCDC să beneficieze de un program de internship plătit în cadrul CMT, în fiecare an.

REZULTATE

Absolvind programul de formare profesională LCDC, participanții vor dobândi abilitățile necesare pentru a deveni buni consultanți și vor deține competențele necesare în scrierea și implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă.

Facilitarea inserției studenților pe piața muncii.

Creșterea gradului de înțelegere a meseriei de consultant și a utilității sale în dezvoltarea mediului economic regional, național și internațional.

EFECTE

Stimularea dorinței tinerilor de a profesa în domeniul consultanței.

Promovarea și practicarea metodelor de învățare „learning by doing” în cadrul programelor educative.

Completarea aspectelor teoretice din curriculele universitare destinate proiectelor europene cu experiențe practice, efectuate direct în mediul economic.

Corelarea programului de formare profesională cu nevoile reale identificate în piața muncii și alinierea la cerințele angajatorilor.

IMPACT

Media

Learn Consulting Do Consulting – Silviu Faur, 2019

Learn Consulting Do Consulting – Andreea Urs, 2019

Learn Consulting Do Consulting – Mădălina Tantana, 2019

Learn Consulting Do Consulting – Andreea Toma, 2019

Learn Consulting Do Consulting – Mira Niculescu, trainer

Learn Consulting Do Consulting – Ciprian Morcan, trainer

Learn Consulting Do Consulting – Sonia Silvaș, trainer

Learn Consulting Do Consulting – Andreea Chiriac, 2020

Learn Consulting Do Consulting –Codruța Nistor, 2020

Learn Consulting Do Consulting – Valeria Manea, 2020

LCDC 2020: Cum te organizezi când lucrezi prima dată?