Polul de competitivitate ”Cluster Mobilier Transilvan”

Polul de competitivitate Cluster Mobilier Transilvan – prima inițiativă de acest fel din industria mobilei, a primit finanțare pentru implementarea unui pachet integrat de proiecte propuse pe baza Strategiei de Dezvoltare a clusterului pentru 10 ani. Propunerile din Pachetul integrat de proiecte au fost realizate în parteneriat între mai mulți membri ai clusterului, sub coordonarea și monitorizarea echipei de management a clusterului.

Valoarea totală a pachetului integrat de proiecte a fost de aproximativ 6.5 milioane de euro.

Pachetul de proiecte a cuprins:

  • 6 proiecte de investiții în infrastructură, care au vizat crearea și modernizarea unor capacități de producție de mobilă, mase plastice, reciclarea deșeurilor rezultate din producție, accesorii din plastic și vopsire
  • 2 proiecte de tip „soft” – managementul și vizibilitatea structurii
  • 2 proiecte de cercetare-dezvoltare, în colaborare cu mediul universitar

S-a vizat, în acest mod, contribuția la creșterea competitivității industriei în Regiunea Nord-Vest prin inovare și cercetare și, totodată, încurajarea relațiilor de cooperare în lanțul de valoare al industriei de mobilă.

Rezultate obținute în urma implementării:

  • 23 de parteneriate din cadrul Polului de competitivitate Cluster Mobilier Transilvan, care au beneficiat de coordonarea și monitorizarea implementării proiectelor
  • 1 management de proiect constituit
  • 2 proiecte CDI derulate și implementate
  • 13 cereri de brevete pentru produse noi depuse la OSIM
  • 1 cerere depusă la European Patent Office (EPO)
  • 17 lucrări științifice publicate de firmele partenere în proiect