SILEO

COVID-19 a evidențiat „decalajul de reziliență” dintre firmele mici și cele mari. Este general acceptat că pandemia este cu adevărat globală, dar răspunsurile sunt diferite în fața unui eveniment de o asemenea amploare. IMM-urile sunt mai puțin rezistente la șocuri, deoarece adesea nu au resursele necesare și sunt dependente de lanțurile de aprovizionare. În ciuda acestui fapt, IMM-urile sunt agenți cheie de schimbare pentru o creștere digitală și verde.

Există o preocupare reală în rândul IMM-urilor cu privire la faptul că ignorarea noilor tehnologii îi va expune riscului de a rămâne în urmă, împreună cu o deschidere tot mai mare de a îmbrățișa „construirea mai bine” prin intermediul digitalului.

Proiectul SILEO reunește 7 grupuri cheie din Austria, Franța, Italia, România și Spania, reprezentând împreună peste 3.000 de IMM-uri din industria de mobilă și de iluminat.  Proiectul urmărește să accelereze și să susțină IMM-urile în procesul lor de adoptare a tehnologiilor avansate și a modelelor de afaceri bazate pe circularitate.

SILEO va implementa un set de acțiuni directe-financiare și nefinanciare-ample, dar consistent concepute pentru a pregăti clusterele să poată răspunde în mod corespunzător nevoilor companiilor de tranziție digitală și circulară.

Parteneri de proiect: Cluster Mobilier Transilvan – România, EUROPEAN LIGHTING CLUSTER ALLIANCE-ELCA-Italia, CLUSTER LUMIERE ASSOCIATION-Franța, CLUSTER D’IL·LUMINACIO DE CATALUNYA-CICAT-Spania, RETE DI IMPRESE LUCE IN VENETO-Italia, BUSINESS UPPER AUSTRIA-OO WIRTSCHAFTSAGENTUR GMBH-Austria, CLUSTER LEGNO, ARREDO E SISTEMA CASA FVG SRL CONSORTILE-Italia.

Proiect co-finanțat de Uniunea Europeană prin SINGLE MARKET PROGRAMME, apelul SMP-COSME-2021-CLUSTER.

Colectarea datelor de la membrii IMM-urilor,  contribuția la analiza SWOT și elaborarea mapării procesului de producție în sectorul de mobilier.

Elaborarea unui Ghid de implementare a produselor și serviciilor bazate pe noi tehnologii, care oferă indicații concrete cu privire la diferiții pași de implementare la nivel de companie. (WP3, A.3.3)

Organizarea și implementarea voucherelor de Business Digital Transformation (WP4, A.4.2)

Elaborarea planului de comunicare pentru proiectul SILEO (WP7, activitatea A7.1) și coordonare pachet de lucru.

CONTRIBUȚIA CMT

Pachetul de lucru 1: Project Management

Pachetul de lucru 2: NETWORKING pentru reziliența industriei de ilumninat și de mobilă la nivelul Uniunii Europene

Pachetul de lucru 3: INOVAȚIE pentru autonomia strategică a ecosistemelor de iluminat și de mobilier din UE

Pachetul de lucru 4: GO DIGITAL – Schemă de vouchere pentru sprijinirea IMM-urilor de iluminat și de mobilier în adoptarea proceselor digitale și a tehnologiilor avansate

Pachetul de lucru 5: ABILITĂȚI ȘI RE-SKILLS – pentru forța de muncă și atragerea de talente

Pachetul de lucru 6:  GO INTERNATIONAL – pentru a spori accesul la lanțurile globale de aprovizionare valorice pentru iluminat și mobilier

Pachetul de lucru 7: Comunicare și diseminare

ACTIVITĂȚI

500 de IMM-uri care primesc (direct) suport din partea programului SILEO pentru internationalizare, digitalizare și durabilitate

25 de clustere, organizații de afaceri sau alte rețele europene care primesc sprijin pentru internaționalizare, digitalizare și durabilitate

30 de IMM-uri susținute în a încheia parteneriate de afaceri

250 de antreprenori beneficiind de mentorat și scheme de mobilitate, inclusiv tineri, femei antreprenor și alte grupuri țintă specifice

20 de planuri de reziliență/continuitatea afacerii pregătite

60 de produse și servicii noi identificate de IMM-uri datorită proiectului SILEO

17 de angajați la clustere care participă la programul de formare SILEO

150 de IMM-uri active în activitățile de formare și pregătire SILEO

REZULTATE

Creșterea gradului de conștientizare, de cunoștințe și de înțelegere al tehnologiilor avansate și al potențialul de digitalizare pentru IMM-uri.

Promovarea parteneriatului strategic în rândul IMM-urilor cu furnizorii de tehnologie pentru a le consolida rezistența, competitivitatea și diversificarea lanțului de aprovizionare

Sprijinirea IMM-urilor să investească în perfecţionarea forţei de muncă şi atragerea de talentele

Stimularea potențialului internațional al IMM-urilor prin adoptarea unor tehnologii noi pentru firmă și produse și/sau servicii mai durabile.

EFECTE

Creșterea rezilienței IMM-urilor din UE din sectorul de iluminat și de mobilier la șocuri și crize viitoare, pregătirea companiilor pentru a face față întreruperilor în lanțurile de aprovizionare și valorice, precum și sprijinirea dezvoltării unor operațiuni mai sustenabile și mai puternic conectate la ecosistemele de tehnologii industriale și avansate.

IMPACT (estimat)