Centrul de Excelență pentru Mobilă – Cluster Mobilier Transilvan

Centrul de Excelență pentru Mobilă – Cluster Mobilier Transilvan

Început
17 octombrie 2022
Finalizat
29 februarie 2024

Asociația “Cluster Mobilier Transilvan”, în calitate de entitate de reprezentare a clusterului cu același nume,  CLUSTER MOBILIER TRANSILVAN,  a dezvoltat proiectul Centrul de Excelență pentru Mobilă (CEM), inițiativă unică la nivel național, care își propune să  devină un pol de excelență pentru întreg lanțul de valoare și să fie un promotor al transformării industriale.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, acțiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD, are o durata de 14 luni și o valoare totală a proiectului de 59.488.155,79 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 29.777.965,80 lei.

Partenerii cointeresați din această fază a proiectului: ANTARES ROMÂNIA SRL, E-LABORATOR FEERIA SRL, TESAGON SRL, SERBAN & ASOCIATII SRL, BASIC POINT SRL și HYGIA CONSULT SRL.

Dezvoltarea Centrului de Excelenţă în Industria Mobilei are ca pricipal scop furnizarea de servicii şi dezvoltarea de produse care să conducă la creşterea competitivităţii producătorilor din industrie, deservind nevoile identificate, respectiv: reducerea decalajelor tehnologice existente în comparaţie cu ţările dezvoltate, lipsa infrastructurilor de CDI şi capacitatea redusă de adaptare a producătorilor tradiţionali la digitalizare, îmbătrânirea biologică a personalului specializat, lipsa de interes a tinerilor faţă de acest sector şi carența unor programe de formare profesională de specialitate, precum şi nevoia de dezvoltare a unor relaţii şi parteneriate internaţionale, care să favorizeze schimbul de experienţe şi intrarea pe pieţe externe.

Centrul de Excelență pentru Mobilă (CEM) se poziționează drept un proiect prin intermediul căruia este facilitat accesul la surse de informaţii și oportunităţi de afaceri, care sprijină învăţământul formal şi informal, atrage resurse financiare, dezvoltă programe de formare, favorizează dezvoltarea de relații internaţionale, atât în vederea derulării unor proiecte majore, cât şi pentru accesarea cu uşurinţă a unor pieţe.

Obiectivul proiectului este consolidarea poziției Cluster Mobilier Transilvan, cluster inovativ de interes european, prin dezvoltarea și operaționalizarea primului Centru de Excelență pentru Mobilă (CEM) din România pâna la finalul anului 2023.

Obiective specifice:

 • Realizarea și dotarea Centrului de Excelență pentru Mobilă (CEM) sub forma unei infrastructuri complexe de cercetare-dezvoltare compusă din 8 laboratoare, 1 centru de prezentare și 1 hala de CD tip „future factory” pentru prototiparea, testarea și pentru pregătirea lansării în producție a produselor rezultate din activitățile anterioare de CD, în primele 12 luni de implementare a proiectului.
 • Dezvoltarea și lansarea în piață a 2 pachete complexe de servicii de cercetare-dezvoltare-inovare, suport pentru membrii clusterului, în scopul dezvoltării de noi produse și servicii cu valoare adaugată mare, precum și pentru dobândirea de competențe specializate de tipul “knowledge management” (K2T&S), până la finalul perioadei de implementare a proiectului.
 • Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală rezultate din activitățile de implementare a proiectului prin depunerea a 3 cereri de brevete, 6 cereri de protejare a unor modele și 2 cereri de protejare a mărcilor dezvoltate la nivelul Centrului de Excelență pentru Mobilă (CEM).
 • Implementarea a 3 strandarde de calitate și certificarea acestora pentru a asigura standardizarea în operarea Centrului de Excelență pentru Mobilă (CEM), până la finalul perioadei de implementare a proiectului.
 • Crearea unei structuri de personal, cu implicarea a 36 de persoane (angajate cu normă întreagă și/sau parțială, pe perioadă determinată) în vederea exploatării optime a clusterului și pentru desfășurarea tuturor activităților previzionate în perioada de implementare a proiectului.
 • Realizarea a 5 studii de piață pentru susținerea intrării pe noi piețe a produselor și serviciilor membrilor clusterului și pentru fundamentarea deschiderii unui birou de reprezentare a intereselor comerciale ale clusterului pe piețe terțe, până la finalul periodei de durabilitate (5 ani de la finalizarea proiectului).
 • Dezvoltarea și utilizarea în comun a 3 aplicații proprii: marketplace, showroom virtual și soluție virtuală pentru participare la evenimente/târguri de profil, folosind tehnologiile de tipul “realitate virtuală” (VR), “realitate augmentată” (AR) și “realitate mixă” (RM), prin utilizarea infrastructurii create prin proiect și a competențelor dobândite, până la finalul perioadei de durabiltate a proiectului (5 ani de la finalizarea proiectului).
 • Co-publicarea a 6 articole științifice rezultate din activitățile de cercetare-dezvoltare până la finalul perioadei de durabilitate (5 ani de la finalizarea proiectului).
 • Consolidarea clusterului prin atragerea a 3 entități noi de cercetare-dezvoltare și 9 întreprinderi noi până la finalul perioadei de durabilitate (5 ani de la finalizarea proiectului).
 • Atragerea unui număr de 12 întreprinderi, în utilizarea comună a infrastructurii de cercetare-dezvoltare creată prin proiect, până la finalul perioadei de durabilitate.

Activitate: 1. Construire Centru de Exceleță pentru Mobilă – CEM

Activitate: 2. Procurarea de active corporale și necorporale necesare Centrului de Excelență pentru Mobilă – CEM

Activitate: 3. Exploatarea Cluster Mobilier Transilvan

Activitate: 4. Concesionare teren și folosință pe perioada implementarii proiectului

Activitate: 5. Realizare studii de teren pentru obiectivul – CEM

Activitate: 6. Elaborare studiu de fezabilitate, documentație pentru avize, proiect tehnic și verificare

Activitate: 7. Realizare activități specifice ISC și pentru obținere AC

Activitate: 8. Realizare activitați specifice organizării de șantier

Activitate: 9. Desfășurare activități managament de proiect și audit financiar

Activitate: 10. Realizare activități de promovare și publicitate

Activitate: 11. Acordare asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor și dirigenție de șantier

Activitate: 12. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al CEM

ACTIVITĂȚI
 • Realizarea si dotarea CEM sub forma unei infrastructuri complexe de cercetare-dezvoltare compusă din:
  • 8 laboratoare;
  • 1 centru de prezentare;
  • 1 hală de CD de tipul „Future Factory”.
 • Dezvoltarea și utilizarea a 3 aplicații proprii: marketplace, showroom virtual și soluție virtuală pentru participare la evenimente/târguri de profil, folosind tehnologiile de tipul “realitate virtuală” (VR), “realitate augmentată” (AR) și “realitate mixa” (RM).
 • Crearea unei structuri de personal în vederea exploatării optime a clusterului și desfășurarea tuturor activităților previzionate în perioada de implementare a proiectului, formată din: Departament Coordonare Activitate Exploatare Cluster, Departament Promovare Cluster & Furnizare Servicii Pentru Întreprinderi, departament Cooperare Transnațională, și Departament Gestionare Instalații Cluster;
 • Participarea la minim 78 de evenimente naționale și internaționale în vederea exploatării clusterului;
 • Organizarea a minim 8 evenimente naționale și internaționale în vederea creșterii vizibilitării clusterului și a facilitării dezvoltării de noi relații de afaceri pentru membrii participanți;
 • Organizarea a minim 4 misiuni economice pentru facilitarea accesului  la noi piețe a membrilor clusterului pe piețele țintă: SUA, Canada, Egipt și Africa de Sud;
 • Gazduirea a minim 2 delegații compuse din parteneri internționali care vor participa la  activități în vederea schimbului de experiență cu partenerii din România;
 • Participarea la târguri de specialitate pe plan național și internațional pentru asigurarea vizibilității clusterului și a membrilor acestuia;
 • Derularea de campanii de promovare și publicitate a clusterului la nivel național și internațional pentru creșterea notorietății clusterului, atragerea de noi membri, colaboratori și parteneri, asigurând promovarea și comunicarea activităților organizate în cadrul clusterului.
REZULTATE
 • îmbunătăţirea considerabilă a activității producătorilor, dar cu relevanță semnificativă și pentru consumatorii finali;
 • dezvoltarea de produse unice, neexistente încă pe piața locală, reprezentate de mobilier inteligent care combină tehnologia cu produsele tradiţionale;
 • adaptarea pricipiilor economiei circulare, care răspunde nevoii de reducere a efectelor negative ale schimbărilor climatice, prin obţinerea unor avantaje ce ţin de utilizarea mai eficientă a resurselor;
 • îmbunătățirea manierei de prezentare și vânzarea, prin transpunerea produselor în mediul virtual cu ajutorul soluţiilor VR, AR şi MR;
EFECTE

Activităţile investiţiei adresează problemele identificate o dată prin dezvoltarea efectivă a unei infrastructuri moderne, dar şi prin realizarea de acţiuni în ceea ce priveşte dezvoltarea de noi proiecte colaborative, acţiuni specializate de marketing şi campanii de promovare, acţiuni de internaţionalizare sau organizarea şi facilitarea a unor programe de formare la nivel de cluster.

IMPACT (estimat)

Apariții în presă

Anunț de presă privind deschiderea proiectului ”Centrul de Excelență pentru Mobilă- Cluster Mobilier Transilvan”

  Asociația ”Cluster Mobilier Transilvan” cu sediul în Cluj-Napoca, str. Piaţa 1 Mai, Nr. 4-5, et. III/ 3, Jud. Cluj, a început în data de 17.10.2022 implementarea proiectului “Centrul de Excelență pentru Mobilă – Cluster Mobilier Transilvan”, Cod SMIS: 152522, proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate, în baza contractului…

octombrie 25, 2022