• webcube
  • Niciun comentariu

Anunț de presă privind deschiderea proiectului ”Centrul de Excelență pentru Mobilă- Cluster Mobilier Transilvan”

 

Asociația ”Cluster Mobilier Transilvan” cu sediul în Cluj-Napoca, str. Piaţa 1 Mai, Nr. 4-5, et. III/ 3, Jud. Cluj, a început în data de 17.10.2022 implementarea proiectului “Centrul de Excelență pentru Mobilă – Cluster Mobilier Transilvan”, Cod SMIS: 152522, proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate, în baza contractului de finanţare Nr. 5/1.1.1/secțiunea B/17.10.2022, încheiat cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC).

Data începerii proiectului: 17.10.2022

Data finalizării proiectului: 31.12.2023

Valoarea totală a proiectului este de 60.023.568,50 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 29.777.965,80 lei.

Proiectul se implementează pe o durată de cincisprezece (15) luni, în următoarele locații:

  • Cluj-Napoca,incinta CREIC- Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative- Str. Tiberiu Popovici, nr. 2-4, etaj I, Cluj-Napoca, jud. Cluj.
  • Cluj-Napoca, Strada Oașului nr. FN, incinta parcului industrial Cluj Innovation Park, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Obiectivul proiectului este consolidarea poziției Cluster Mobilier Transilvan – cluster inovativ de interes european, prin dezvoltarea si operaționalizarea primului Centru de Excelența pentru Mobila (CEM) din România pâna la finalul anului 2023.

Rezultatele prevăzute constau în:

  • Realizarea si dotarea Centrului de Excelenta pentru Mobila (CEM), sub forma unei infrastructuri complexe de cercetare-dezvoltare compusa din 9 laboratoare (din care o hala de tip „Future Factory”) pentru dezvoltarea de materiale si soluții CD, prototiparea, testarea si pentru pregătirea lansării în producție a produselor rezultate din activitățile anterioare de CD și a unui Centru prezentare prototip & soluții inovative, în 15 luni de implementare a proiectului.
  • Dezvoltarea si lansarea în piață a 2 pachete complexe de servicii de cercetare-dezvoltare-inovare suport pentru membrii clusterului în scopul dezvoltării de noi produse si servicii cu valoare adăugată mare, precum si pentru dobândirea de competente specializate de tipul “knowledge management” (K2T&S), până la final perioadei de implementare a proiectului;
  • Crearea unei structuri de personal în vederea exploatării optime a clusterului si pentru desfășurarea tuturor activităților previzionate în perioada de implementare a proiectului, formata din Departament Coordonare Activitate Exploatare Cluster, Departament Promovare Cluster & Furnizare Servicii Pentru întreprinderi, departament cooperare transnaționala, si Departament Gestionare Instalații Cluster;
  • Co-publicarea a 6 articole științifice care sa transpună rezultate obținute din activitățile de cercetare-dezvoltare până la finalul perioadei de durabilitate;
  • Consolidarea clusterului prin atragerea a 2 entități noi de cercetare-dezvoltare si 6 întreprinderi noi până la finalul perioadei de implementare;
  • Atragerea unui număr de 16 întreprinderi, în utilizarea comuna a infrastructurii de cercetare-dezvoltare creata prin proiect, până la finalul perioadei de durabilitate.

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Morcan Ciprian
Funcţie: Director proiect
Tel. 0745.888.122 , e-mail: ciprian.morcan@mobiliertransilvan.ro

Lasă un răspuns