• webcube
  • Niciun comentariu

Anunț achiziție directă servicii de promovare – difuzare radio a spoturilor publicitare

ASOCIAȚIA „CLUSTER MOBILIER TRANSILVAN”, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Piaţa 1 Mai, nr. 4-5, intenționează să achiziționeze prin achiziție directă, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) lit. (a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, servicii de promovare – difuzare radio a spoturilor publicitare, în cadrul proiectului “Centrul de Excelență pentru Mobilă – Cluster Mobilier Transilvan”.

Detaliile anunțului sunt disponibile în documentul atașat mai jos.

Lasă un răspuns