• webcube
 • Niciun comentariu

 ANUNŢ DE INTENŢIE privind  atribuirea contractului  de achiziţie având ca obiect: execuţie lucrări  de “CONSTRUIRE ŞI OPERAŢIONALIZARE CENTRU DE EXCELENŢĂ A MOBILEI ÎN CADRUL CLUSTER MOBILIER TRANSILVAN (HALĂ DE CERCETARE-DEZVOLTARE (P) ŞI CLĂDIRE LABORATOARE CERCETARE-DEZVOLTARE (2S+P+2E)) “, cod MySMIS 2014 – 152522

 

 1. Informaţii generale SOLICITANT PRIVAT:
  • Denumirea solicitantului: ASOCIAŢIA „CLUSTER MOBILIER TRANSILVAN”
  • Adresa sediu social: municipiul Cluj-Napoca, Pţa 1 Mai, nr. 4-5, jud. Cluj;
  • Sucursala: Cluj-Napoca, str. Tiberiu Popoviciu, nr. 2-4, Clădirea Creic, unitatea A / 01/ 05, et. 1, judeţul Cluj
  • Persoana de contact: Miko Levente, tel 0742144787, email: levente.miko@mobiliertransilvan.ro
  • Corespondenţa: prin e-mail, la adresa: levente.miko@mobiliertransilvan.ro
 1. Obiectul achizitiei: lucrări de amenajare teren, construcții, instalații, montaj utilaje/echipamente  și procurare utilajelor / echipamentelor tehnologice și funcționale care necesită montaj (echipamente instalații sanitare, echipamente instalații electrice, echipamente panouri solare, echipamente instalație date, echipamente control acces, echipamente desfumare, echipamente incendiu, echipamente efracție, echipamente supraveghere video, echipamente încalzire, echipamente CT, echipamente ventilație, echipamente presurizare, echipamente aer comprimat, echipamente tip ascensor);
 1. Locul de executare: Cluj-Napoca, cartierul Lomb, str. Oaşului, f.n. din cadrul parcului industrial Cluj Innovation Park;
 1. Durata contractului: 12 luni de la emiterea  ordinului de începere a lucrărilor;
 1. Valoarea estimată a contractului: 22.333.210  lei   fără TVA, preţul contractului  nu se ajustează;Data, locul (adresa) şi ora limită de depunere a ofertelor este:
  • Data limită  de primire a solicitărilor  de clarificări   din partea ofertanţilor: 29.06.2022,   ora 15.00. Clarificările  se accepta în formă scrisă  prin e-mail la adresa: levente.miko@mobiliertransilvan.ro.
  • Locul depunerii  ofertelor: Ofertele vor fi transmise prin postă/curierat sau depuse direct de către ofertant la sucursala Asociației din Cluj Napoca, str. Tiberiu Popoviciu, nr. 2-4, Clădirea Creic, unitatea A / 01/ 05, et. 1, judeţul Cluj, sau pe e-mail la adresa: levente.miko@mobiliertransilvan.ro.
  • Termen limită pentru depunerea  ofertelor: 05.07.2022, ora 15.00. (termen nou)
 1. Documentația privind specificațiile tehnice se poate obține gratuit de la:
  • E-mail: levente.miko@mobiliertransilvan.ro sau de la sucursala Asociaţiei, Cluj-Napoca, str. Tiberiu Popoviciu, nr. 2-4, Clădirea Creic, unitatea A /01/ 05, et. 1, judeţul Cluj;
 1. Valabilitatea ofertei: minim 60 de zile calendaristice calculate de la data limită de depunere a ofertelor;

 


 

Răspuns la solicitarea de clarificări primită în cadrul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție:
Executie lucrări de “CONSTRUIRE ȘI OPERAȚIONALIZARE CENTRU DE EXCELENȚĂ A MOBILEI ÎN CADRUL CLUSTER MOBILIER TRANSILVAN ( HALĂ DE CERCETARE[1]DEZVOLTARE (P) ȘI CLĂDIRE LABORATOARE CERCETARE-DEZVOLTARE (2S+P+2E)) “, cod MySMIS 2014 – 152522

 


Urmare a unor neconcordante descoperite în documentația de atribuire a contractului  de achiziţie având ca obiect: Execuţie lucrări  de “CONSTRUIRE ŞI OPERAŢIONALIZARE CENTRU DE EXCELENŢĂ A MOBILEI ÎN CADRUL CLUSTER MOBILIER TRANSILVAN (HALĂ DE CERCETARE-DEZVOLTARE (P) ŞI CLĂDIRE LABORATOARE CERCETARE-DEZVOLTARE (2S+P+2E)) “, derulată în cadrul proiectului “Centrul de Excelență pentru Mobilă – Cluster Mobilier Transilvan”, termenul de depunere a ofertelor se prelungește până în data de 11.07.2022, ora 15:00.

 


Urmare a unor neconcordanțe descoperite în documentația de atribuire a contractului de achiziţie având ca obiect: Execuţie lucrări de “CONSTRUIRE ŞI OPERAŢIONALIZARE CENTRU DE EXCELENŢĂ A MOBILEI ÎN CADRUL CLUSTER MOBILIER TRANSILVAN (HALĂ DE CERCETARE-DEZVOLTARE (P) ŞI CLĂDIRE LABORATOARE CERCETARE-DEZVOLTARE (2S+P+2E)) “, derulată în cadrul proiectului “Centrul de Excelență pentru Mobilă – Cluster Mobilier Transilvan”, termenul de depunere a ofertelor se prelungește până în data de 15.07.2022, ora 15:00.

Lasă un răspuns