• webcube
  • Niciun comentariu

INTRIDE – Ce așteptări au IMM-urile de la programele de studii pentru designeri de mobilier?

INTRIDE reprezintă un proiect internațional în care sunt implicați 10 parteneri din Italia, Spania, Polonia și România. Această alianță a fost creată cu scopul creării unui cadru potrivit de colaborare între instituții de învățământ superior, clustere, centre tehnologice și mediul de business. Rezultatul urmărit este un program de studii masterale pentru designeri din industria mobilei, care să dezvolte cele 5 categorii de abilități și competențe: digitale, tehnologice, ecologice, socio-emoționale și design.

Pentru a identifica atât provocările specifice pentru fiecare din cele 4 țări, cât și punctele comune a fost conceput un set de întrebări. Chestionarul a fost tradus în toate limbile partenerilor de proiect și apoi a fost distribuit către grupul țintă. Respondenții au fost reprezentanți de firme din industria mobile, cel puțin câte 20 din fiecare țară implicată.

 

foto: Diggity Margeting / Unsplash

 

Marketingul digital, gândirea creativă și comerțul etic – între abilitățile cele mai cerute

Conform părerilor obținute, abilitățile tehnologice de top sunt considerate a fi managementul de produs si de proiect. Acestea sunt și cele mai relevante în cadrul companiilor. Firmele din România precizează că mai au de îmbunătățit abilitatea machine learning/deep learning, iar cele din Italia și Polonia ar avea cel mai mult de lucru pentru asigurarea managementului calității.

Marketingul digital, comerțul electronic și administrarea paginilor social media sunt unanim considerate cele mai importante dintre abilitățile digitale, în toate cele 4 țări în care a fost aplicat chestionarul INTRIDE. Partea bună este că firmele s-au declarat dispuse să contribuie la dezvoltarea unor astfel de abilități în viitor. Abilitățile unde firmele din România consideră că este nevoie de educare și învățare sunt legate de rețelele și sistemele IT și blockchain.

Sensibilitatea estetică și gândirea creativă sunt abilitățile de design considerate importante și puternice în cadrul companiilor din Italia, Polonia și Spania, iar firmele sunt dispuse să le și dezvolte. În cazul României, apare și vizualizarea printre cele mai importante abilități. Unanim se consideră că gândirea creativă ar trebui antrenată prin cursuri și traininguri speciale.

Firmele din industria mobilei au capacități reduse de a face traininguri specifice pentru nevoile lor de învățare

Italienii și polonezi din firmele de mobilier consideră că abilitățile ecologice esențiale sunt responsabilitatea socială, etica și comerțul etic. Pentru cei din România care au răspuns la chestionar, reducerea consumului și dezvoltarea durabilă a produsului au fost menționate printre cele mai importante abilități ecologice. În cazul Spaniei în top sunt eficiența energetică și dezvoltarea durabilă a produsului. Majoritatea respondenților din toate cele 4 țări, consideră că propriile firmele acționează cel mai puternic pentru a face managementul resurselor. Printre abilitățile pentru care firmele din Polonia, România și Spania și-au exprimat angajamentul de a le dezvolta au fost menționate managementului resurselor și gestionarea deșeurilor. Iar cele din Italia vor să se preocupe mai mult de comerțul etic și de controlul poluării. Printre abilitățile ecologice unde firmele recomandă să se facă training sunt eficiența energetică și dezvoltarea durabilă a produsului.

În cazul competențelor și abilităților socio-emoționale, firmele din Polonia, România și Spania consideră comunicarea și lucrul în echipă a fi printre cele mai importante, dar și cele care sunt cel mai puternic dezvoltate în cadrul companiilor. Pe de altă parte, în cazul Italiei printre cele mai importante abilități și compentențe socio-emoționale sunt apare inovația, iar cele mai puternic dezvoltate în cadrul companiei sunt creativitatea și lucrul în echipă. Companiile respondente și-au exprimat și angajamentul  de a dezvolta abilitățile menționate anterior în continuare. Printre cele recomandate pentru training se adaugă managementul timpului.

Pentru toate cele 5 categorii de competențe și abilități respondenții au posibilități reduse de training în cadrul propriilor firme. De asemenea, este important de menționat faptul că firmele preferă trainingul în mod fizic (tradițional) și mixt.

Pandemia de coronavirus a afectat puternic activitatea respondenților, astfel încât majoritatea își desfășoară activitatea doar parțial sau au stopat-o. Problemele cu care s-au confruntat IMM-urile din cele 4 țări au fost adesea de natură financiară sau pierderea unor piețe de desfacere. Pentru a face față provocărilor create de pandemie, majoritatea respondenților consideră că trebuie să dezvolte competențele și abilitățile ecologice și de design, iar în cazul României putem adăuga și cele socio-emoționale.

 

Articol realizat de Valeria Manea,
absolventă LCDC 2020, aflată în internship la CMT în perioada septembrie-octombrie 2020, pe baza rezultatelor din chestionarele INTRIDE.

Lasă un răspuns