• webcube
  • Niciun comentariu

INVITAȚIE DE PARTICIPARE: Servicii de organizare seminarii în cadrul proiectului „ Cluj Future of Work (Cluj FOW/FOW)”

 

Procedura aplicată: Procedură internă;

Data  limită  și  locul  pentru  depunerea  ofertelor:  ofertele pot fi transmise prin poștă sau depuse direct de către ofertant la sucursala achizitorului din mun. Cluj-Napoca, str. Trifoiului, nr. 53, ap. 5, jud. Cluj, până la data de 07.04.2021, ora 15.00 sau trimise prin email la adresa: levente.miko@mobiliertransilvan.ro;

Operatorii economici interesați pot solicita clarificări cu privire la documentația de atribuire până la data de 05 aprilie 2021 la adresa de email: levente.miko@mobiliertransilvan.ro

Document:

Invitație de participare servicii de organizare seminarii

 

 

Lasă un răspuns