• webcube
  • Niciun comentariu

Studiu comparativ al distribuției presiunii corpului utilizatorului pe interfețele-pernă cu diferite elasticități de susținere

Autori: Levente Dénes; Péter György Horváth; Réka Mária Antal

Abstract: Șederea confortabilă are un rol important în a reduce riscul de afecțiuni ale scheletului sau musculaturii și este strâns legată de creșterea numărului de persoane care au program prelungit de muncă de birou sedentară. Această situație explică intensificarea cercetărilor axate pe dezvoltarea unor scaune care pot contribui la sănătatea utilizatorilor. Partea de șezut a unui scaun este cea care susține cea mai mare parte din greutate corpului, de aceea trebuie acordată o atenție specială pernelor scaunelor. Obiectivul principal al acestei cercetări este de a evalua influența geometriei și elasticității suportului asupra confortului pe care îl oferă partea de șezut și de a compara datele reale și simulate de distribuție a presiunii. Pentru achiziționarea datelor, a fost utilizat sistemul de măsurare a distribuției presiunii corpului CONFORMAT de la Tekscan. Au fost evaluate efectele geometriei, flexibilității, a formei pe care o are perna scaunului, precum și cel al constituției corpului, cu cea mai mare presiune și cea mai mare suprafață de contact posibile. Datele și analiza cercetărilor au arătat că structura pernei scaunului și caracteristicile suportului pernei influențează semnificativ distribuția presiunii corpului și reprezintă un factor important în determinarea confortului scaunului.

 

Articol apărut în International Journal of Human Factors and Ergonomics, 2020 Vol.7 No.1, pag. 80-94

Trimis: 5 ianuarie 2020
Acceptat: 15 ianuarie 2020
Publicat online: 7 mai 2020

DOI: 10.1504/IJHFE.2020.107293

Lasă un răspuns