SILEO Open Call !!!

  • webcube
  • Niciun comentariu

SILEO Open Call !!!

SILEO Open Call: Apel pentru proiecte de transformare digitală în afaceri, s-a lansat!

Primul apel SILEO Euroclusters a fost lansat! IMM-urile din industria de mobilier pot aplica pentru a primi finanţare de 5.000 de euro pentru a colabora cu experți/facilitatori de tehnologie, până în 20 iunie 2023.

SILEO este un consorțiu european care își propune să sprijine colaborarea între întreprinderi, organizații de cercetare și autorități publice pentru a intensifica competitivitatea și inovarea IMM-urilor din industria de mobilier și de iluminat.

SILEO BUSINESS DIGITAL TRANSFORMATION PROJECTS face parte din primul apel de proiecte pentru consultanță în transformare digitală!

Apelul se adresează întreprinderilor care doresc să își transforme operațiunile și procesele de afaceri prin utilizarea tehnologiilor digitale, cum ar fi inteligența artificială, analiza datelor și Internet of Things (lista completă de tehnologii avansate poate fi consultantă în Ghidul apelului de selecție, pagina 10.  Obiectivul este de a spori competitivitatea acestor întreprinderi prin îmbunătățirea eficienței și productivității lor, prin implementarea unui serviciu din următoarea listă:

a) Consultanță generală de specialitate pentru digitalizarea proceselor din companie (Ce procese ale companiei ar putea să fie digitizat pentru a îmbunătăți inovarea și potențialul afacerii?)

SAU

b) Consultanță de specialitate privind tehnologiile avansate identificate și/sau digitalizarea proceselor pentru a explora în mod concret potențialul de absorbție al acestora la nivel de companie, implementarea acestora în operațiunile firmei și amploarea investițiilor (Cum poate tehnologia respectivă/procesul de digitalizare îmbunătăți dezvoltarea afacerii, transformarea verde și digitală, care este raportul cost-beneficiu, respectiv planul de investiții estimat și modul în care implementarea unei noi tehnologii afectează angajații)?

SAU

c) Consultanță generală pentru transformarea afaceriiși analiza pietei: suport in analiza de piață, inclusiv o schiță a dimensiunii (noilor) piețe (segmente) accesibile datorită modernizării din punct de vedere tehnologic a companiei, cererii de produse, tendințe, clienți, concurenți (Care sunt noile perspective de piață în vederea modernizării digitale a companiei?)

Proiectele trebuie să fie implementate în colaborare cu furnizori/experți de tehnologie. De asemenea, trebuie să aibă un impact semnificativ asupra întreprinderii și să fie sustenabile din punct de vedere economic și social.

Pentru a fi eligibile, trebuie să fie îndeplinite următoarele criterii:

  • Aplicantul este IMM;
  • Aplicantul este activ în unul din cele 2 industrii țintă SILEO: mobilă sau iluminat;
  • Proiectul este implementat într-unul din statele membre ale Uniunii Europene sau într-un stat asociat Horizon Europe;
  • Proiectul implică cel puțin 1 facilitator/furnizor de tehnologie care:
  • Să vizeze cel puțin o tehnologie avansată.

Proiectele vor fi selectate pe baza calității și relevanței lor. Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 20 iunie 2023.

Aplicațiile se depun aici: https://clustersubmissionplatform.eu/eurocluster_post/business-digital-transformation-projects-1st-open-call/

 

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană. Opiniile exprimate sunt doar ale autorilor și nu reflectă opiniilor Uniunii Europene sau ale Agenției Executive pentru Consiliul European pentru Inovare și Întreprinderi Mici și Mijlocii (EISMEA).

Lasă un răspuns