Operator CNC freză – INNO Robotics

INNO Robotics apreciază și promovează performanța, iar prin activitatea de nișă desfășurată, vei avea ocazia de a face parte din topul mondial al companiilor inovative.

Domeniu de activitate:
Producție
Locație:
Cluj-Napoca
Tipul job-ului:
Full-time

CANDIDAT IDEAL:

 • Experiență de minim 3 ani ca operator pe freză CNC
 • Cunoștințe temeinice de desen tehnic
 • Cunoștințe despre materiale, scule și toleranțe
 • Abilitatea de a utiliza diverse aparate de măsurat
 • Abilitatea de a opera în programul de lucru al mașinii și de a corecta erori
 • Cunoștințe despre mentenanța preventivă de bază a mașinilor CNC (tipuri de verificări zilnice, curățare, exploatare)
 • Calificarea în domeniu constituie un avantaj

RESPONSABILITĂȚI:

 • Încadrarea în termenele planificate
 • Realizarea cu conștiinciozitate a sarcinilor primite (nr. de neconformități)
 • Propunerea de idei de îmbunătățire
 • Înainte de începerea lucrului, verifică funcționarea corectă a mașinii și raportează defecțiunile dacă este cazul
 • Introduce și verifică programul de lucru al mașinii conform geometriei piesei care trebuie prelucrată
 • Alege sculele adecvate și le pregătește pentru prelucrare
 • Montează rigid dispozitivele pentru fixarea pieselor și semifabricatelor pe masa de lucru pentru a asigura siguranța în funcționare
 • Încarcă programul în comanda numerică a mașinii unelte și verifică corectitudinea programului prin simulări
 • Prelucrează piesa conform documentației tehnologice
 • Măsoară periodic piesele realizate și ia măsuri în caz de neconformități
 • Urmărește uzura taisului sculei și a influenței acesteia asupra preciziei de execuție
 • Corectează reglajul sau înlocuiește scula în funcție de parametrii obținuți
 • Evacuează așchiile și șpanul și le depozitează în containere speciale
 • Verifică, cu etaloane sau direct vizual, calitatea suprafețelor prelucrate, conform instrucțiunilor tehnologice și verifică cu aparatele de măsură specifice cotele pieselor prelucrate comparându-le cu cele înscrise în desenul tehnic
 • Manipulează și depozitează materialele, semifabricatele și SDV-urile pe tipuri, după destinația tehnologică, în spații special amenajate

 BENEFICII:

 • Salariu competitiv
 • Tichete de masă
 • Bonusuri de performanță
 • Decontare transport
 • Primă de concediu
 • Primă naștere copil
Adresa: Traian Vuia, nr.212, Cluj-Napoca

Contact: office@inno-robotics.com, 0364.805.073

Contactează-ne